Ga naar de inhoud

Inschrijven (NL-DL-GB-FR)

Inschrijven Wandel4daagse Luxemburg kan per half november.

Je kunt je inschrijven voor de 7e  Editie. De inschrijving voor de Wandel4daagse Luxemburg 2024 is geopend tot en met 14 april 2024. Wacht niet te lang, want er is een limiet van maximaal 500 deelnemers. U kunt kiezen uit 5 afstanden. 5km / 10km / 15km / 20km /25km.
Snel Inschrijven.nl

Inschrijvingskosten
De kosten bedragen € 47,50 p.p. Dit is inclusief een herinneringsmedaille.
Kinderen tot 17 jaar betalen € 12,50 aan de start. Kinderen tot 13 jaar betalen niets.
Betaling gaat door middel van machtiging. U ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail als u uw e-mailadres correct heeft ingevuld. Schrijf je snel in en tot ziens bij de start in Berdorf.
De startkaart kunt u op zondagmiddag 21 april vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur ophalen op de startlocatie of kort voordat de wandel4daagse op de maandagmorgen van start gaat.Deutsche Sprache
Sie können jetzt für die 7. Edition registrieren. Anmeldung für das Jahr 2024-Wandel4daagse-Luxemburg ist bis 14. April 2024. Warten Sie nicht zu lange, denn es ein Limit von bis zu 500 Teilnehmern gibt. Sie können aus 5 Strecken wählen. 5 km/10 km/15 km/20 km/25 km/km. Registrieren

Registrierungsgebühr
Die Kosten betragen € 47,50 p.P. Darin enthalten ist eine Erinnerungsmedaille.
Kinder bis 17 Jahre zahlen am Start € 12,50. Kinder bis 13 Jahre zahlen nichts.
Die Zahlung erfolgt durch Autorisierung. Sie erhalten automatisch eine Bestätigung per E-Mail, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse korrekt eingegeben haben. Schnell anmelden und bis zum Start in Berdorf.

Die Startkarte kann am Sonntagnachmittag, 21. April von 16:00 bis 18:00 Uhr am Startort oder kurz vor dem Wandertag am Dienstagmorgen abgeholt werden. Deutsch Anmeldeformulas: RegistrierenLangue Français
Vous pouvez maintenant vous inscrire pour la 7. édition. Inscription pour le Luxembourg de Wandel4daagse 2024 est ouverte jusqu’au 14 avril 2024. N’attendez pas trop longtemps, car il y a une limite de jusqu’à 500 participants. Vous pouvez choisir parmi 5 distances. 5/10 km/15 km/20 km/25 km. Formulaire d’inscription en français: Enregistrement

Frais d’inscription
Les coûts sont de 47,50 € p.p. Cela comprend une médaille commémorative.
Les enfants jusqu’à 17 ans paient 12,50 € au départ. Les enfants jusqu’à l’âge de 13 ans ne paient rien.
Le paiement se fait par autorisation. Vous recevrez automatiquement une confirmation par e-mail si vous avez correctement saisi votre adresse e-mail. Inscrivez-vous vite et rendez-vous au départ à Berdorf.
Vous pouvez retirer la carte de départ le Dimanche après-midi 24
Formulaire d’inscription en français: Enregistrement


English language
You can now register for the 7th Edition. Registration for the 2024 Wandel4daagse Luxembourg is open until 15 april 2024. Do not wait too long, because there is a limit of up to 500 participants. You can choose from 5 distances. 5 km/10 km/15 km/20 km/25km. English registration form: Registration

Registration Fee
The costs are € 47.50 p.p. This includes a commemorative medal.
Children up to 17 years pay € 12.50 at the start. Children up to the age of 13 pay nothing.
Payment is by authorization. You will automatically receive a confirmation by e-mail if you have entered your e-mail address correctly. Register quickly and see you at the start in Berdorf.
You can pick up the start card on Sunday afternoon 21 April from 4 pm to 6 pm at the starting location or shortly before the walking day on Monday morning.


Inschrijvingskosten 
De kosten bedragen € 47,50 p.p. Dit is inclusief een herinneringsmedaille.
Kinderen tot 17 jaar betalen € 12,50 aan de start. Kinderen tot 13 jaar betalen niets.
Betaling gaat door middel van machtiging. U ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail als u uw e-mailadres correct heeft ingevuld. Schrijf je snel in en tot ziens bij de start in Berdorf.

De startkaart kunt u op zondagmiddag 21 april vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur ophalen op de startlocatie of kort voordat de wandel4daagse op de maandagmorgen van start gaat.

Klik op Inschrijven.    (voor mensen woonachtig in Nederland)

Formulaire d’inscription en français: Enregistrement

Deutsch Anmeldeformulas: Registrieren

English registration form: Registration

Niederländisches Anmeldeformular: Inschrijven.nl


Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland
Houtzaagmolen 50
1622 HG Hoorn
0229 - 239447
info@sportwandelschool.nl